CIA je upravo deklasifikovala 13 miliona dokumenata na internetu

Prema izveštajima, oko 10 miliona stranica deklasifikovanih dokumenata koji pripadaju američkoj Centralnoj obaveštajnoj agenciji objavljeno je na internetu.

PROČITAJ