Falikon – Misterije nepoznate piramide u Francuskoj

Da, dobro ste pročitali. Francuzi imaju piramidu.

PROČITAJ