Pikatriks – Drevni rukopis koji nas uči kako da dobijemo energiju iz kosmosa

Kroz ovaj drevni rukopis čitalac može da privuče i usmeri energiju kosmosa tako da se određeni događaj razvija prema volji praktikanta, zodijačkoj magiji; za koje se kaže da pomaže da se precizno dominira kroz silu univerzuma – prirodu i njeno okruženje.

PROČITAJ