Hobiti su postojali u dalekoj prošlosti!

Prema naučnim istraživanjima, Hobiti su postojali na Zemlji u dalekoj prošlosti.

PROČITAJ