Izgubljena legija kod Karhae: Da li je rimska legija završila u Kini?

Rim i Kina su dve velike civilizacije koje su oblikovale kulture unutar sfere uticaja. To su, takođe, kulture koje su uglavnom izolovane jedna od druge.

PROČITAJ