Legende o Kačinima – Drevni posetioci iz svemira?

Kačina je jedan od najvažnijih elemenata religije i kosmogonije (naziv za svaku teoriju o nastanku ili poreklu kosmosa ili za mit o nastanku celopkupne stvarnosti) Pueblo Indijanaca, među kojima su Hopi, Zuni, Tiva (u Hopi Rezervaciji), Acoma i Laguna.

PROČITAJ