Neverovatna misterija – Odakle čoveku inteligencija?

Mentalna osobina koja se sastoji od više sposobnosti: učenje iz iskustva, adaptiranje na nove situacije, shvatanje i razumevanje novih situacija i korišćenja stečenog znanja u interakciji sa okruženjem.

PROČITAJ