Skrivene poruke Mikelanđela u Sikstinskoj kapeli

Nedavno objavljena Knjiga restauratora Silvia Gorena otvorila je na desetine pitanja o radu Mikelanđela u Sikstinskoj kapeli sa pretpostavkama skrivenih poruka unutar Sikstinske kapele.

PROČITAJ