Biblija vs nauka – Kako dokazati mitove iz Biblije?

Da li postoji mogućnost da nauka dokaže mitove koji su prisutni u Bibliji? 

PROČITAJ