Da li Isus Hrist ima živih potomaka danas?

Da li ste nekad razmišljali o tome da je Isus Hrist imao potomke i da su neki danas među nama?

PROČITAJ