Enoh – Prvi susret sa Bogovima

Ovo je jedini dokumentovani dokaz u kome jasno piše da je Enoh imao susret sa Bogovima.

PROČITAJ