Ovo nećete pročitati u istorijskim knjigama o Sfingi

Veruje se da je stara 800.000 godina, da nema natpisa i da ima tunela i prolaza koji vode u ovaj drevni spomenik koji prema mnogim istraživačima, prethodi drevnoj egipatskoj civilizaciji, a to nećete videti u istorijskim knjigama.

PROČITAJ