Da li je ovo lokacija pravog Rajskog vrta?

Rajski vrt – raj među rajevima, dom prvih ljudi, Adama i Eve, koji nikada nisu hteli ništa, sve dok se nije pojavila zmija i oni nisu pali iz milosti.

PROČITAJ